"Duetul florilor" din opera "Lakme", de Leo Delibes

Buna ziua tuturor! "Duetul florilor" din opera "Lakme", de Leo Delibes, este unul dintre cele mai frumoase omagii aduse prieteniei. Astăzi, dedicat tuturor prietenilor paginii Literatura de azi. Audiție plăcuă și o duminică frumoasă în continuare. Gabriela POP

Oameni ca niște biblioteci. Șerban Foarță

L-am cunoscut la Arad, în timpul unei întîlniri cu elevii, acum cîțiva ani. Punîndu-i o întrebare, m-am trezit polemizînd cu el fără să știu că acela va fi momentul care va lega o îndelungă și creativă prietenie. Ascultîndu-l pe Şerban Foarţă, apare tentaţia de a intra în realitatea lui palindromică, ameţitoare, iluzorie, care te cuprinde în mrejele-i melancolice, asemenea unei camere cu...

Jurnalul de la Dolhasca [inedit]

26-VI

Buzele ei, surîzînd sau vorbind lent, aveau o dezlipire amînată, de-un senzualism brutal, amintind intimitățile vulvei.

x x x

Cumpăr două becuri, ceapă, brînză de burduf. La poștă e ședință, la școală...

Poezia făcută din poezie

V. EM. GALAN. Spre deosebire de Radu Boureanu, Dan Deşliu, Maria Banuș şi de alţi autori mediocri care au trecut cu bine de la realismul socialist la neomodernismul de după 1960, V. Em. Galan, scriitor înzestrat, a rămas în mintea tuturor legat de realismul socialist. În mod paradoxal, tocmai talentul, incomod ca un bagaj, l-a împiedicat să sară peste falia dintre epoci.

MARIN PREDA. La ţară, fiecare om este monarhul propriei sale curţi, copiii, animalele domestice, pomii, zarzavaturile şi florile depinzînd de el şi înconjurîndu-l cu supunere de dimineaţa pînă seara. Această experienţă, transfigurată artistic, explică în mod sigur ceva din demnitatea scrisului lui Marin Preda, ca şi din demnitatea pe care el o conferă personajelor.

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ. În ...

Patria fără Dumnezeu

Poemele Anei Blandiana – poate cea mai valoroasă poetă şaizecistă – par să aibă întotdeauna un suflu proaspăt, în primul rînd datorită faptului că, în cazul acestei autoare, lirismul n-a făcut rabat de la rostirea pe şleau a unor adevăruri mai mult sau mai puţin dureroase. La fel ca în cazul Doinei Cornea, scrisul Anei Blandiana (fie că e vorba despre poezie, despre eseu ori despre roman) nu-...

Emil Brumaru, Sticle

Sînt sticle cu toracele îngust
Și umeri transparenți neluate-n seamă
De cei ce au idei. Ele reclamă
Prezența mea. Știind c-o să le gust,
Se prelungesc anarhice spre mine
Cînd trec pe lîngă rafturi, din instinct.
Doar în alcool exploziile fine
Ale iluziilor se aud distinct.

(Din "Cîntece naive", 1976)

o rubrică de Radu VANCU...

Pages

Subscribe to Front page feed