PETRU DUMITRIU. Capacitatea de a face fără efort, aproape în joacă, o literatură rafinată, plăcerea vizibilă de a scrie, ritmul narativ alert şi antrenant − totul dovedeşte că Petru Dumitriu îşi trăia, la sfârşitul deceniului şase, vârsta lui de aur. Terminase de scris o operă epică grandioasă, Cronică de familie, şi era pentru moment un răsfăţat al sumbrului regim comunist. Se putea deda fără griji îndeletnicirii de scriitor, ca unei frivolităţi zeieşti.Read more

PAUL GOMA. În romanele sale se acordă o importanță excesivă reproducerii fidele a particularităților limbajului oral. Toate abrevierile lexicale datorate inculturii unor personaje, toate pronunțiile stâlcite specifice unui sas (sau unui rus, sau unui bulgar) care utilizează limba română, toate exprimările defectuoase la care recurg personajele, involuntar, din cauza unei suferințe fizice sau a oboselii, sunt înregistrate cu o exactitate inutilă și...Read more

RADU STANCA. Aproape nici una din baladele lui Radu Stanca nu se termină într-un mod fericit pentru personaje. Poetul a şi teoretizat necesitatea redescoperirii tragicului, care are o măreţie metafizică, şi l-a prezentat ca o posibilă replică la prozaismul dramei burgheze. Este vorba însă de un tragic estetizat, la fel de senin ca extazul. Pumnalele care se înfig în inimi, sângele care curge din răni, giulgiul care îi acoperă pe morţi, crucile care veghează mormintele − totul este un fel de...Read more

IOANA IERONIM. În scrisul Ioanei Ieronim predomină ceea ce s-ar putea numi o poezie enunţiativă (neexclamativă, neinterogativă). Enunţurile nu sunt ierarhizate, iar între ele nu există legături logice. Poeta descrie anumite scene din viaţa de fiecare zi, fără să le comenteze. Contribuţia ei constă în decupaj.

MARIUS IANUȘ. În primele sale cărți, poetul îi desconsideră sincer pe cititori şi nu ţine...Read more

ANDREI BREZIANU. Studii de literatură comparată, reflecţii provocate de descoperiri făcute în cursul unor călătorii, comentarii pe marginea unor texte vechi, reacţii la diverse curente de idei din cultura contemporană  – acesta este zig-zag-ul gândirii mereu exploratoare a lui Andrei Brezianu. Departe de a fi un turist cultural specializat în entuziasmul interjecţional, autorul priveşte critic noutăţile din domeniul culturii, chiar şi pe cele care au...Read more

MIRCEA A. DIACONU. Poate fi considerat specialistul numărul 1 în istoria literaturii române din Bucovina, după ce a scos din uitare scriitori ca Traian Chelariu, Iulian Vesper şi Mircea Streinul. Studiind arhivele, Mircea A. Diaconu nu se grăbeşte indecent, ca alţi cercetători din generaţia sa, și nu caută interpretări neapărat spectaculoase. Dar tocmai de aceea cercetările sale inspiră încredere şi captivează, ca operaţiile meticuloase de aducere la...Read more

SPIRIDON POPESCU. Aproape fiecare poezie a lui Spiridon Popescu se termină cu o „surpriză”. Chiar și câte o carte de-a sa are un final neaşteptat. Ironic şi tandru, graţios şi inventiv, simulând, cu umor, grandomania, poetul nu ne plictiseşte niciodată. În schimb, ne dezamăgeşte, frecvent, făcând loc în poezia sa unor glume ieftine.

MARIETA RĂDOI MIHĂIȚĂ. Este greu de înţeles ce anume din poezia Mariei Rădoi...Read more

LUCIAN RAICU. Aşa cum într-un furnal se pot arunca fără teamă şi sobe ruginite, şi colaci de sârmă, şi automobile distruse în accidente, pentru că până la urmă metalul pur şi strălucitor tot se separă de zgură, aşa în spaţiul gândirii critice a lui Lucian Raicu sunt acceptate toate formele de literatură, fie şi eşuate sau demodate, întrucât, oricum, din ele este extrasă numai esenţa literară. Nu apare niciodată riscul ca exegetul să se molipsească de eventuala...Read more

GHEORGHE GRIGURCU. Nu există critic care să fi citit mai atent și mai comprehensiv poezia română contemporană decât Gheorghe Grigurcu. Scrisul său este oglinda venețiană în care s-au reflectat de-a lungul ultimelor decenii toate spectacolele lirice, de la cele aristocratice și până la cele populare. Fiind el însuși un poet hipersensibil, criticul retrăieste poezia altora, o iluminează din interior și o restituie pe deplin înțeleasă cititorilor.

ȘTEFAN BORBÉLY...Read more

GEORGE ALBOIU. De la volumul de debut, Câmpie eternă, publicat în 1968, şi până la cărțile tipărite după 1989, universul poetic al lui George Alboiu s-a schimbat. În spaţiul fabulos şi atemporal de altădată şi-au făcut apariţia elemente ale existenţei moderne, de genul apartament, bloc, bulevard, tren, ciment, telefon, trotuar, bornă, benzinărie. Prima impresie, pentru cine ia act de această transformare, este că s-a pierdut ceva, ca şi...Read more

Pages